Academy NL / EN


NL:

Waarom een cursus volgen bij LaShey’s?

Over de jaren heen veranderen de wetenschappen heel snel in onze industrie. Bijscholing is dan ook regelmatig nodig.

Shey heeft reeds een groot aantal cursussen gevolgd over de wereld en blijft dit ook doen. Hier ervaart ze dan ook als cursist wat goed werkt in een cursus en wat ze miste. Hierdoor heeft ze kunnen zorgen dat wat zij belangrijk vind, zeker terugkomt in haar cursussen.

Zo belooft ze een goede begeleiding met betrekking tot de gevolgde cursus levenslang aan te bieden! Als er iets gewijzigd is in de theorie door nieuwe wetenschappen, zal je hier dan ook zeker van op de hoogte gebracht worden!

Volg een cursus en geef je klanten de look dat ze verdienen!.”

— Shey Peral

Wat is ons doel?

Ons doel is kwalitatieve stylisten op de markt brengen en dat ze een met een zelfzeker gevoel aan de slag kunnen.

Onderschat de lessen niet! Onze theorielessen zijn erg uitgebreid en intensief. Waarom?
Omdat we het belangrijk vinden dat je precies weet waar je mee bezig bent. Je bent tenslotte bezig met het aangezicht van een persoon!

Wist je dat?

* LaShey’s een award heeft gewonnen voor 1ste plaats Lash Educator of the year 2019?

*LaShey’s een award heeft gewonnen voor 1ste plaats Lash Educator of the year 2020 op een Conferentie in Mexico?

* LaShey’s internationaal cursussen en workshops geeft?

* LaShey’s jureert in internationale wedstrijden en zelf ook organiseert?

* LaShey’s zelf ook meedoet aan wedstrijden?

Ons aanbod:

EN:

Why take a course at LaShey’s?

Over the years, the sciences change very quickly in our industry. Continuing education is therefore required on a regular basis.

Shey has already taken a large number of courses around the world and continues to do so. Here she experiences what works well in a course and what she missed. This has enabled her to ensure that what she finds important is definitely reflected in her courses.

Thus, she promises a good guidance with regard to the followed course for life! If something has changed in the theory due to new sciences, you will certainly be informed about this!

Follow a course and give your customers the look that they deserve

— Shey Peral

What is our goal?


Our goal is to bring quality stylists to the marketplace and for them to be able to go about their business with a sense of self-confidence.

Don’t underestimate the lessons! Our theory classes are very comprehensive and intensive. Why?
Because we think it is important that you know exactly what you are doing. After all, you are working on the face of a person!

Did you know?


*LaSheys won an award for 1st place Lash Educator of the year 2019?

*LaSheys won an award for 1st place Lash Educator of the year 2020 at a Conference in Mexico?

*LaSheys teaches courses and workshops internationally?

*LaSheys judges in international competitions and organizes its own?

*LaSheys also competes in competitions?

We offer:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *